Vad är skillnaden mellan frihetskämpar och terrorister?


Svar 1:

"Dina terrorister är en annan sides frihetskämpar" Vem är ägaren till detta dumt citat?

Det finns en tydlig skillnad mellan en terrorist och en frihetskämpe.

Terrorist -

Riktar civila att nå sina politiska mål. Tänk aldrig på andra frihet bryr sig bara om makt och seger. Tveka därför inte att döda oskyldiga om det finns någon nytta. Bryr sig inte om barn och kvinnor. Om de av siffror ger de. en pistol till ett barn eller kvinnor tvingas sedan komma in i kampen. Använd självmordsbombare på masscivila.Använd oskyldiga människor som sköldar. Ex: LTTE (bästa exempel), AL Qaida,

Frihetskämpe.

I namnet finns också termen "frihet". De bryr sig om andra människors frihet. Döda aldrig oskyldiga människor med avsikt (om det inte finns något misstag / korseld). Lägg aldrig en pistol på barns händer. De är skölden framför oskyldiga.

Ex. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Che


Svar 2:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 3:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 4:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 5:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 6:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 7:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 8:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 9:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 10:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 11:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 12:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 13:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 14:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 15:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 16:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 17:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 18:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 19:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)


Svar 20:

Perspektiv, en mans terrorist är en annans mans frihetskämpe.

Exempel: när afghanska taliban kämpade mot sovjeterna var de Mujahideen. När de vände sig mot USA blev de terrorister.

Exempel 2, Hizb-ul-Mujahideen slåss mot den indiska armén med påstådd ISI-finansiering, terrorister. BLF och BLA mördar civila på grundval av etniska profiler med påstådda RAW-medel, frihetskämpar. (Indiskt perspektiv)