Vad är skillnaden mellan det "transcendenta" och det "övernaturliga"?


Svar 1:

Transcendent är mer ett relativiserande ord. Det finns en upplevelse av något som överskrider en person eller något som överskrider ett objekt. Det är relativt personen eller objektet. I denna uppfattning överskrider Gud sin skapelse eller i en mystisk meditation överskrider en person solidariteten med naturen och människan genom att uppleva en "högre" enhet.

Att prata om något övernaturligt handlar om enheter som ligger utanför vår förmåga att förklaras av vetenskap eller naturlagar. Exempel på sådana enheter är himmelhelvete, demoner och änglar och astrala kroppar.

Ändå kan vi också säga att övernaturliga enheter transcendent natur. Liksom en astral kropp övergår hans naturliga kropp och Gud som en övernaturlig varelse överskrider hans skapelse och varelser.