Vad är skillnaden mellan Navier Stokes Equations och Reynolds transportteorem?


Svar 1:

Navier Stokes Equations är inget annat än Newtons andra lag (F = Ma) som tillämpas på ett flytande paket.

(Ibland kallas bevarandeekvationer av massa, fart och energi tillsammans Navier Stokes)

Reynolds Transportteorem är ett matematiskt resultat som ger dig förhållandet mellan (totalt) materialderivat och lokala derivat. Det är i huvudsak generaliserad Leibniz integrerad regel.