Vad är skillnaden mellan motstånd och reaktion?


Svar 1:

Enligt Wikipedia “I elektriska och elektroniska system är reaktans ett kretselements motstånd mot en förändring av ström eller spänning på grund av elementets induktans eller kapacitans. Uppfattningen om reaktans liknar det elektriska motståndet, men det skiljer sig i flera avseenden. Nu ska jag berätta några skillnader:

  1. Resistens beror inte på frekvens men reaktansen gör det. För induktiv reaktans Xl = 2 * pi * f * L och kapacitiv reaktans Xc = 1 / (2 * pi * f * c) och för impedans Z = R + j Xl eller Z = Rj Xc.Realkraften absorberas i motstånd element men inte i reaktanselement. Absorberar endast reaktiv kraft.

Jag tror att detta kan hjälpa dig.