Vad är skillnaden mellan att mäta volymen färgad vätska och färglös vätska?


Svar 1:

En skillnad som kommer att tänka på är att om vätskan är i ett rör som en buret, kommer det att vara svårare att se botten på menisken när vätskan är färgad. Buretvolymer mäts vanligtvis genom att jämföra skalan på röret med läget för den lägsta punkten på vätskans yta. Men om vätskan har en mörk färg är det ofta lättare att titta på vätskans överkant. Om volymer bestäms med hjälp av endera metoden konsekvent och sedan subtraheras, kan en exakt volymförändring bestämmas.