Vad är skillnaden mellan masstransport och massöverföring?


Svar 1:

Masstransport avser vanligtvis processen att flytta massa - det vill säga mekanismen som massan flyttas med eller till något om massan medan den är i transit. Till exempel är diffusion en mekanism för masstransport när det finns en koncentrationsgradient. Däremot hänvisar massöverföring vanligtvis till slutpunkterna - till det faktum att massa förloras på en plats och erhålls på en annan. Till exempel kan massöverföring ske från en stjärna till ett svart hål i ett binärt system.

Som sagt är de två termerna nästan synonyma, och i nästan alla situationer är det förmodligen inte felaktigt att ersätta det ena med det andra.