Vad är skillnaden mellan fast växelkurs och flexibel växelkurs?


Svar 1:

En fast växelkurs anger en nominell växelkurs som fastställs fast av den monetära myndigheten med avseende på en utländsk valuta eller en korg med utländska valutor. Däremot bestäms en flytande växelkurs på valutamarknaderna beroende på efterfrågan och utbudet, och den varierar i allmänhet ständigt.

En fast växelkursregim minskar transaktionskostnaderna som är implicerade av valutakursusäkerhet, vilket kan motverka internationell handel och investeringar och ger ett trovärdigt förankring för den låginflationspolitiska monetära politiken. Å andra sidan förlorar den autonoma monetära politiken i denna regim, eftersom centralbanken måste fortsätta att ingripa på valutamarknaden för att upprätthålla valutakursen på den officiellt fastställda nivån. Autonom penningpolitik är alltså en stor fördel med en flytande växelkurs. Om den inhemska ekonomin glider i lågkonjunktur är det en autonom penningpolitik som gör det möjligt för centralbanken att öka efterfrågan och därmed "jämföra" konjunkturen, dvs minska effekterna av ekonomiska chocker på den inhemska produktionen och sysselsättningen. Båda typerna av växelkursregimet har deras för- och nackdelar och valet av rätt regim kan variera för olika länder beroende på deras särskilda förhållanden. I praktiken finns det en rad växelkursregimer mellan dessa två extrema varianter, vilket ger en viss kompromiss mellan stabilitet och flexibilitet.

Valutakursen i Tjeckien kopplades till en korg med valutor fram till början av 1996, då eliminerades pinnen effektivt genom en avsevärd utvidgning av fluktuationsbandet, och nu arbetar den tjeckiska ekonomin i den så kallade förvaltade flytande regimen, dvs. växelkursen är flytande, men centralbanken kan vända sig till interventioner om det skulle vara extrema fluktuationer.

Vi är kända för utmärkt leverans av kundsupport, även om det är allmän policy för nöjdhet. Våra kunder, på grund av vem vi är i denna verksamhet, ges det bästa av våra tjänster. Vi är inte enklaste ärliga men också hängivna och redo att skapa dig nöjd. Våra år med glädje i rangordnar oss högre än jämförbara företag inom detta intresseområde. Du kan söka efter våra erbjudanden om handel för valfri nation på Danesh Exchange. Danesh Exchange är det bästa valutaväxlet i Melbourne.


Svar 2:

Det finns tre typer eller procedurer för att ställa in växelkurs:

Dollarisering, fastkopplad ränta och hanterad flytande ränta.

Här är Pegged Rate vad vi kallade fast ränta, där en regering i landet bestämmer en fast växelkurs för dess valuta mot en annan valuta. Till exempel när Kina fixade sin Yuan-kurs mot USD.

Hanterad flytande kurs är det sätt på vilket valutakursen bestäms på grundval av den globala ekonomins efterfrågan på tillgångsutbud. Detta följs av majoriteten av länderna.

En bra förklaring av ovanstående kan hittas här:

Vad är valutapar och valutakurs i valutahandel | FinanceOrigin


Svar 3:

Det finns tre typer eller procedurer för att ställa in växelkurs:

Dollarisering, fastkopplad ränta och hanterad flytande ränta.

Här är Pegged Rate vad vi kallade fast ränta, där en regering i landet bestämmer en fast växelkurs för dess valuta mot en annan valuta. Till exempel när Kina fixade sin Yuan-kurs mot USD.

Hanterad flytande kurs är det sätt på vilket valutakursen bestäms på grundval av den globala ekonomins efterfrågan på tillgångsutbud. Detta följs av majoriteten av länderna.

En bra förklaring av ovanstående kan hittas här:

Vad är valutapar och valutakurs i valutahandel | FinanceOrigin


Svar 4:

Det finns tre typer eller procedurer för att ställa in växelkurs:

Dollarisering, fastkopplad ränta och hanterad flytande ränta.

Här är Pegged Rate vad vi kallade fast ränta, där en regering i landet bestämmer en fast växelkurs för dess valuta mot en annan valuta. Till exempel när Kina fixade sin Yuan-kurs mot USD.

Hanterad flytande kurs är det sätt på vilket valutakursen bestäms på grundval av den globala ekonomins efterfrågan på tillgångsutbud. Detta följs av majoriteten av länderna.

En bra förklaring av ovanstående kan hittas här:

Vad är valutapar och valutakurs i valutahandel | FinanceOrigin