Vad är skillnaden mellan anatomi och medicin?


Svar 1:

Anatomi är en gren av vetenskapen som rör människors, djurens och andra levande organismernas kroppsliga struktur, särskilt som avslöjats genom dissektion och separering av delar.

Medicin är en vetenskap eller praktik för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar (i teknisk användning som ofta används för att utesluta kirurgi).