Vad är skillnaden mellan ett verktyg, ett instrument, en maskin, en apparat och en utrustning? Är de ungefär lika?


Svar 1:

Som är fallet med de flesta ord som används idag, används de ofta felaktigt eller används generiskt utan att bry sig om att skilja på skillnader som kan existera.

Vad vi lärde oss i fysiken att en enkel maskin var vilken enhet som helst som kan användas för att ändra riktning eller multiplicera kraft för att utföra arbete. En komplex maskin är en samling enkla maskiner arrangerade är på ett sådant sätt att mer komplexa uppgifter kan utföras, inklusive automatisering.

En apparat kan vara många saker. Det kan vara en samling maskiner för att utföra en uppgift eller hjälputrustningen som används för att hjälpa maskinen att utföra en uppgift. En apparat är mer en beskrivning av systemet eller dess stödjande nätverk än själva maskinerna eller verktygen.

Ett instrument har vanligtvis flera betydelser samtidigt. Bortsett från musik kommer vi att hålla oss till arbetet. Instrument beskrivs ofta som den apparat som används för att mäta en viss mängd, oavsett om det är massa, ljud, tryck, temperatur etc. och även, när det gäller känsliga verktyg, saker som hårbotten och pincett för det medicinska området. Det kan också vara en maskin som kan kontrollera mängden den mäter. En programmerbar styrenhet anses allmänt vara ett instrument.

Verktyg, vanligtvis handhållna enheter som används för att utföra en enkel uppgift eller för att utföra arbete. En pry bar är ett verktyg men är också en enkel maskin (en spak) så det multiplicerar tvång att göra arbete. Hammare, skruvdragare, tång, en färgrulle, är alla verktyg som har utformats för att utföra en enda och ofta en enkel uppgift. Maskiner är en uppsättning enkla verktyg monterade tillsammans för att utföra mer komplexa uppgifter.

Utrustning hänvisas generellt till insamlingen av alla verktyg, instrument och maskiner som används i hela processen och inte för att utföra en uppgift.


Svar 2:

Det är bara en fråga om nomenklatur, ja de är alla mestadels lika i någon mening.

Jag ska försöka svara mer i detalj med den bredaste och smalaste möjliga definitionen av varje jag kan tänka på.

Verktyg:

Smal: Ett skärredskap tillverkat av verktygsstål, t.ex. en borr.

Bred: En enhet som används för att underlätta utförandet av alla uppgifter, t.ex. en skarp pinne eller en programvarubunke.

Instrument:

Smal: En enhet som används inom vetenskap och teknik för att göra kalibrerade mätningar. (Kallas också som ett primärt instrument) t.ex. ett oscilloskop.

Brett: Alla objekt för mätningar eller underhållande ljud. t.ex. linjal eller fiol.

Maskin:

Smal: En tillverkningsanordning där arbetsmaterialet tas till maskinen snarare än tvärtom (även känt som ett maskinverktyg). t.ex. en svarv

Bred: En extern driven enhet för att göra någon form av användbart arbete, t.ex. en kaffekvarn eller en dator.

Utrustning:

Smal: Tillgångar som utfärdats av en arbetsgivare efter behov för användning i en föreskriven uppgift. t.ex. gaffeltruck i ett lager.

Brett: Föremål som erhållits av en person för utilitaristiska ändamål, t.ex. vandringssko, skidstänger.


Svar 3:

Bra fråga, många svar, men det är vad jag fick lära mig.

Ett verktyg är ett objekt som du skrapar eller deformerar arbetsstycket, eller sammanfogar flera delar.

Ett instrument är en enhet med vilken du gör icke-förstörande mätningar av arbetsstycket.

En maskin är en enhet som har en mekanisk fördel som hjälper dig att skrapa arbetsstycket.

En apparat är en konstruktion tillverkad för att stödja varje metod för verktyg för ett arbetsstycke.

Utrustning är allt i ovanstående inklusive.

Hoppas att det är bra.