Vad är skillnaden mellan ett terminal HEPA-filter och ett HEPA-filter i kammaren?


Svar 1:

Begrepp tenderar att ha olika betydelser från plats till plats. Jag antar att det du frågar har att göra med var filtret är placerat. Ett HEPA-filter kan antingen placeras i kammaren där ett filter eller filterbank skulle filtrera hela systemet eller så kan du ha ett filter för varje tilluftsregister. Att ha en bank är vanligtvis mer kostnadseffektivt men till exempel för rena rum placeras de vanligtvis vid tilluftsutloppen för att minimera risken för att partiklar dras i filtrets nedström genom Venturi-åtgärder.