Vad är skillnaden mellan ett svänghjul och ett vridmomentöverföring?


Svar 1:

Flytande svänghjul har bara två komponenter, ett impeller och en turbin. Olja cirkuleras med centrifugalkraft till den yttre diametern varav hälften vänder snabbast och orsakar olja i det långsammare elementet och fortsätter cirkulera på detta sätt tills båda halvorna vrider med samma hastighet. Fast drivning uppstår när oljan i princip fungerar som ett fast ämne och kör via skovlarna på insidan av båda halvorna. I praktiken finns det upp till 5 procent slip. De är långsamma för att uppnå en bra solid drivkraft. De var föregångaren till moderna automatik som använts vid överföringar av förval.

Torqueconvertor är flytande svänghjul med ytterligare en komponent känd som stator. Detta har böjda fenor som leder returolja från den yttre diametern på turbinbaksidan vid skovlarna med hjälp av böjda skovlar för att träffa bakhjulen på skovelhjulskovlarna och därmed hjälpa impellern. En spragkoppling förhindrar att statorn vrider sig bakåt och när hastigheten har uppnåtts kommer den att vända framåt i överensstämmelse med hela momentomvandlaren. En del slip sker fortfarande men är cirka 2 procent.