Vad är skillnaden mellan en växelsedel och en laddningsbrev?


Svar 1:

En ill of Exchange är ett finansiellt dokument - ett förhandlingsbart instrument med förhandlingsbarhet för att lösa betalning för transaktioner

En räddningsbrev är ett fraktdokument som ger varor ombord på ett fartyg som transporteras av fartyget för att ges till den part som ska få det som ägare enligt dokumentet.