Vad är skillnaden mellan en basadress och en fysisk adress i 80 386?


Svar 1:

Även om jag inte är ämnesekspert på systemprogrammering är min bästa förståelse att basadressen är adressen till en variabel i CPU, medan den fysiska adressen refererar till adressplatsen för en variabel i minnet (RAM). Båda är olika.

CPU-enheten har fyra register, nämligen. Akkumulator, Base, Count & Data, som är betecknade på 80x86 monteringsspråk som AX, BX, CX & DX för 16-bitars CPU-enheter.

Var och en har 2 åtta-bitars segment, nämligen HÖG och LÅG, betecknade AH-AL, BH-BL, CH-CL, DH-DL, AX = AH + AL och på samma sätt. På en 32-bitars CPU skulle detta bli EXTENDED. Så du har EAX, EBX, ECX, EDX.

Jag kanske inte är korrekt på rätt spår av vad du exakt letar efter.