Vad är definitionen av vertikala och horisontella affärslösningar? Vad är skillnaden mellan de två?


Svar 1:

Generellt sett tenderar Vertical Business Solutions att vara specifika för en viss bransch eller en specifik grupp av kunder inom en viss bransch. Medan horisontella affärslösningar kan användas i många olika branschtyper av många olika typer av kunder.

Vertikala affärslösningar är i allmänhet skräddarsydda för att ge bättre produkt- eller tjänstepassmarknad och kan som sådan ha en högre antagningsgrad inom sin målmarknad, även om målmarknaderna för lösningen i allmänhet kan vara färre.


Svar 2:

En horisontell svarar på frågan "lösningar för VAD aspekt / problem" ... Som redovisning; Infrastrukturhantering; faktureringsprocess etc. Det benämns ofta som en domän. Vertikalen svarar på frågan "för VEM är dina lösningar utformade ... för vad INDUSTRIER" .. som Banking; Sjukvård; Försäkring etc.

Så om du gör din produktmatris kan du antingen specialisera dig i en uppsättning horisontaler (programvarutestning eller analys) eller för en uppsättning vertikaler (bank, detaljhandel etc), eller så kan du vara en multidomän, tvärgående leverantören.


Svar 3:

Horisontella affärslösningar är (relativt) billiga och gäller för en allmän och utbredd marknad. Tänk på Microsoft Office-programvara.

Vertikala affärslösningar är mer specifika för en smal nischmarknad och är (också relativt) höga priser och helst mer mervärde. Tänk på program för förtroendehantering för ideella organisationer.