Vad är skillnaden mellan stabil tillstånd, enhetlighet och jämvikt?


Svar 1:

Stadigt tillstånd hänvisas till flöden (öppna) system där något kommer in och går ut ur systemet. Om du observerar systemet när som helst, förblir det samma med avseende på variabler som koncentration, temperatur och hastighet vid den punkten. Men det kan vara variation från punkt till punkt i systemet när som helst.

Uniformitet avser systemets tillstånd där förhållanden såsom koncentration, temperatur och hastighet i hela system är desamma vid vilken tidpunkt som helst. De kan variera med tiden men förblir desamma överallt hela tiden. Uniforma system kan vara i stabilt tillstånd om dessa förhållanden förblir konstanta över tiden, annars är det enhetligt men ostabilt system.

Jämvikt är ett termodynamiskt koncept och berättar om systemet kommer att förändras (utvecklas) med tiden eller inte. Om systemet har nått jämvikt slutar det att förändras med tiden. Om vi ​​till exempel tar ut ett litet prov från vårt enhetliga stabila system (eller från vilket system som helst) och förvarar det i en bägare (säg) och observerar det under en tid. Om det förändras med tiden, var systemet inte i jämvikt. Om det inte gör det, var systemet i jämvikt. Detta jämviktstillstånd kan endast ändras om vi ändrar de termodynamiska variablerna som temperatur, tryck eller koncentration. Det beror inte på variabler som flödeshastighet (vid inloppet och utloppet för de system som diskuterats ovan).