Vad är skillnaden mellan div och span taggar?


Svar 1:

Trevlig fråga

taggar används för att gruppera relaterade html-element såsom p, h2, h3-element.

div element används för att organisera ditt HTML-dokument och gör det läsbart även för andra programmerare. Div-elementet har inte någon inverkan på webbläsaren men är mer vettigt för utvecklaren ..

Medan är ett inlineelement som används för att påverka en text, ord utan att orsaka en radbrytning.


Svar 2:

Människor komplicerar detta mycket. Google har den plats på.

Skillnaden mellan span och div är att ett span-element är in-line och vanligtvis används för en liten bit av HTML inuti en rad (som inuti ett stycke) medan ett div (division) -element är block-line (som i princip motsvarar att ha en linjeavbrott före och efter det) och brukade gruppera större bitar av kod.

Tänk på webbsidan som en uppsats och det är som att denna div används för att styra stycken och span används för att utforma meningar.


Svar 3:

Ett blocknivåelement startar alltid på en ny linje och tar upp hela tillgängliga bredd (sträcker sig ut till vänster och höger så långt det kan).

Ett inlineelement startar inte på en ny linje och tar bara upp så stor bredd som behövs.

Här är div blocknivåelement där span är inline element.

HTML-block och inlineelement