Summan av siffrorna på ett tvåsiffrigt nummer är 5. Skillnaden mellan antalet och det omvända är 45. hitta numret?


Svar 1:

Detta ser ut som en läxfråga från en gymnasieelev.

Ramana Kumar har gett svaret och förklarat också rätt metod.

Den här var enkel och kunde enkelt bearbetas genom att formulera den som ett problem med samma ekvation med bara två okända.

Det verkliga livet är inte så enkelt.

Men datorer har gjort det enkelt.

Här är en enkel rutin i Microsoft Quick BASIC, det enda språket jag fortfarande kommer ihåg. Jag var tidigare en expert på Fortran på 1970-talet men har nu glömt det mesta.

Antalet är uppenbarligen mellan 10 och 99

Så använd en för nästa slinga.

FÖR i% = 1 TILL 9

FÖR j% = 0 TILL 9

Antal% = 10 * i% + j%

Reverse_Number% = i% + 10 * j%

OM jag% + j% = 5 OCH ABS (Antal% -Reverse_Number%) = 45 DAN

UTSKRIFT ”Framgång! Numret är ”; Antal%: STOPP

NÄSTA j%

NÄSTA i%

UTSKRIFT "Det finns inget sådant nummer"

SLUTET

Kommer datorforskarna snälla att kontrollera om det är okej?

Jag är 69 och senast gjorde jag sådana saker för cirka 35 år sedan på Dos-baserade persondatorer med 640Kbyte-minne och en 20Mb hårddisk med DOS-operativsystemet och Microsoft Quick Basic som programmeringsspråk.

Så var snäll och liberal när du kommenterar min fantastiska programmeringsförmåga!

-


Svar 2:

låt enhetssiffran vara x och 10-siffrans nummer vara y. därför är antalet 10y + x. given summa av siffror är 5. detta betyder y + x = 5. skillnaden mellan antalet och dess omvända är 10y + x - (10x + y) = 45. det är 9y-9x = 45. eller yx = 5. vi har två ekvationer y + x = 5 och yx = 5. löser båda får vi y = 5 och x = 0. därför är antalet 50.


Svar 3:

låt enhetssiffran vara x och 10-siffrans nummer vara y. därför är antalet 10y + x. given summa av siffror är 5. detta betyder y + x = 5. skillnaden mellan antalet och dess omvända är 10y + x - (10x + y) = 45. det är 9y-9x = 45. eller yx = 5. vi har två ekvationer y + x = 5 och yx = 5. löser båda får vi y = 5 och x = 0. därför är antalet 50.