Är det någon skillnad mellan "När kommer du att gå" och "När kommer du att gå"?


Svar 1:

"När ska du åka?", Är en enkel fråga som frågar vid vilken tidpunkt en person kommer att lämna.

"När du går" är inte en fullständig mening utan en fras som hänvisar till den tid som en person kommer att lämna.

Det kan användas som en del av en mening, till exempel, "När du går är inte upp till mig". Vi använder vanligtvis den nuvarande tiden i detta sammanhang, "När du går är inte upp till mig"