Är det någon skillnad mellan därför och därför?


Svar 1:

Därför vs därför

Därför betyder detta, eller följaktligen, av detta skäl. Det är ett adverb, som ofta används som ett konjunktivt adverb eller meningsanslutning. Sällan används därför som substantiv för att betyda en slutsats.

Därför är en arkaisk betydelse för det objektet eller syftet, i utbyte mot detta eller det eller det. Vanligtvis används formellt eller i juridiska handlingar, är det därför ett adverb och är relaterat till dess adverb, vilket betyder det, därefter vilket betyder efter det, och däri vilket betyder där inne. Användningen av ordet för detta toppade omkring 1915 och har sjunkit stadigt tills det nu nästan helt används i formella eller juridiska handlingar.


Svar 2:

Ja, det finns det. Även om de båda har samma etymologiska rot, är därför (mellersta engelska) äldre på det sättet att de härleddes från det (någon gång omkring 1800 e.Kr.). Därför betyder helt enkelt "för det", eller "på grund av det", eller "för detta", eller "för det", medan det därför betyder "som en konsekvens", "på grund av vilket", "därmed" etc. En logisk slutsats görs vid användning därför.

Kontoret vill se transaktionen. Ett dokument med samma information måste lämnas in före den 10 augusti 2017.

Jag har en svart bältegrad på Muai Thai; därför kan jag slå dig enkelt.

Jag skulle inte säga att det är arkaiskt. Det används mycket när man skriver juridiska dokument.