Är det någon skillnad mellan plast och inelastiska material?


Svar 1:

Plastmaterial kommer att belastas efter belastning förbi deras respektive utbytespunkt, dvs töjning som fortsätter även när lastökningen stannar. Vissa material kommer att ha en liten förstärkning innan en plötslig bristning inträffar.

Inelastiska material kommer inte att uppleva någon töjning eller avböjning och upp till dess ultimata styrka uppnås kommer bara att plötsligt plötsligt vanligtvis genom skjuvbrott