Är det någon skillnad mellan ett varumärke och ett varumärkes logotyp?


Svar 1:

Det är en stor skillnad mellan de två. Även om de ofta används omväxlande, är en logotyp inte ett varumärke.

Ett varumärke kan bäst beskrivas som en känsla eller löfte som är förknippat med ett företag. Tänk på Nike lovande atletisk kompetens, eller Apple lovar överlägsna produkter. Folk kopplade Walmart till bekvämlighet och låga kostnader. Mercedes handlar om lyx. Det är varumärket, och all deras marknadsföring stelnar den känslan eller löften.

En logotyp är det primära visuella elementet i ett företag. De mest kända skulle inkludera Nike swoosh, Apple eller NBC: s påfågel. En bra logotyp är enkel och igenkännbar. Om marknadsföring är ett tåg som släpper ut ett varumärke i världen, är logotypen motorn.

Ett företag som kontrollerar deras varumärke väl blir ett varumärke. Nike tillbringade år och miljoner marknadsföringsdollar för att göra sina produkter synonyma med storhet. Nu är människor villiga att betala höga priser för allt med en Nike-swoosh på det, på grund av löften om excellens. Nike har blivit ett varumärke eftersom de kontrollerade sitt varumärke och fick sina kunder att tro på det.


Svar 2:

Nej. De är inte samma sak.

En logotyp och ett varumärke är två olika saker som måste fungera tillsammans.

Vad är en logotyp?

logotyp är ett element som är lätt reproducerbart och igenkännbart. Det täcker ett namn, symbol, specificerade färger eller varumärke. Logotyp är en visuell presentation av ett företagsnamn och position. En väl designad logotyp ska återkalla ett ögonblick, minne eller känslor från tittarna för logotypägare. Logotypen identifierar varumärket och kommunicerar med det.

Vad är ett märke?

Ett varumärke är definitionen av företag, det är inte bara en symbol. Det representerar företagets rykte och position på marknaden. Det är kärnan i ditt företag, en uppfattning om värde som lovats till dina kunder

Kontrollera dessa grafik Visa skillnaden mellan en logotyp och ett märke -


Svar 3:

Nej. De är inte samma sak.

En logotyp och ett varumärke är två olika saker som måste fungera tillsammans.

Vad är en logotyp?

logotyp är ett element som är lätt reproducerbart och igenkännbart. Det täcker ett namn, symbol, specificerade färger eller varumärke. Logotyp är en visuell presentation av ett företagsnamn och position. En väl designad logotyp ska återkalla ett ögonblick, minne eller känslor från tittarna för logotypägare. Logotypen identifierar varumärket och kommunicerar med det.

Vad är ett märke?

Ett varumärke är definitionen av företag, det är inte bara en symbol. Det representerar företagets rykte och position på marknaden. Det är kärnan i ditt företag, en uppfattning om värde som lovats till dina kunder

Kontrollera dessa grafik Visa skillnaden mellan en logotyp och ett märke -