Finns det en fonetisk / språklig skillnad mellan manliga och kvinnliga namn?


Svar 1:

Många kvinnliga namn slutar i en vokal (Catherine, Jessica, Amy) medan de flesta manliga namn inte (James, Matthew, Alex, etc.). Detta märks särskilt i par där manliga och kvinnliga namn liknar (t.ex. Michael / Michelle, Brian / Brianna, Eric / Erica, Alexander / Alexandra)

Det finns uppenbarligen några undantag från detta: Elizabeth, Joshua, etc.