Är det skillnad mellan att vara känslomässigt intelligent och att vara mycket känslig?


Svar 1:

Ja. Intelligens är förmågan att organisera åtgärder så att avsikter överensstämmer med resultaten. Emotionell intelligens kräver att man är känslig för känslorna hos sig själv och andra. Emotionell känslighet ger rå data, men det betyder inte att man kommer att ha den mentala disciplin som krävs för att använda den emotionella informationen för att organisera sina handlingar på ett intelligent sätt.