Är potentialskillnaden mellan två punkter i en krets densamma?


Svar 1:

Potentialskillnaden (droppet) kommer att öka linjärt med avståndet mellan de två punkterna eftersom motståndet hos en ledare är en funktion av trådens längd (och bredd). Om "kretsen" är på skalan med kraftöverföring över ett land skulle det vara betydelsefullt, om det är i en integrerad krets kommer den att vara extremt liten.


Svar 2:

Det motsvarar höjden mellan två punkter i ett landskap.

Anta att punkt A har 12 V potential med avseende på mark / referens och punkt B har 5 V potential med avseende på mark. Sedan har punkt A 7V-potential över punkt B. Eller är potentiell skillnad mellan punkt A och B 7V. Omvänt potentialskillnad mellan B och A är - 7V.

Jag hoppas att du har det.