Vad är skillnaden mellan "gobernantes" och "Gobierno" på spanska? När skulle du använda en över den andra? http://www.spanishdict.com/translate/gobernantes


Svar 1:

"Gobernante" som adjektiv används för att hänvisa till en person, regering, politiskt parti eller annan institution som styr.

Som substantiv hänvisar det till en person som är ansvarig för att styra eller regera, president, ledare eller annat. I flertal används det för att beskriva de människor som har makten att styra eller styra.

"Gobierno" är ett substantiv och betyder regering.

"Altos gobernantes" är inte "stora regeringar", det är bokstavligen "höga härskare", "hög" vilket betyder de som har mest makt.