Vad är skillnaden mellan longitud och latitud i tabellform?


Svar 1:

Det mest uppenbara av skillnaderna är att raderna genom vilka de representeras korsar varandra i rätt vinkel. Jag är dock oklar om betydelsen av frågan - specifikt vad du menar med "I form av tabell ...".

Om du behöver mig för att sätta skillnaderna i en tabell har jag ingen aning om hur jag gör det och får det att tjäna ett användbart syfte. Så om det är din avsikt kan jag inte hjälpa mig. Dessutom verkar det vara en läxuppgift.

Om du har ett annat mål i åtanke, låt mig veta så hjälper jag dig efter bästa förmåga.