Vad gäller ett brott, vad är skillnaden mellan att underlätta ett brott och att vara medskyldig?


Svar 1:

I allmänhet kräver underlättande (där det finns) inte att brottet faktiskt begås - det kan vara tillräckligt för att bara ge stöd och möjlighet för ett brott att begå. Detta kräver inte heller faktiskt engagemang i själva brottet - om du tillhandahåller någon pengar och vet att de kommer att användas för att begå ett brott, så har du "underlättat" den kriminella handlingen.

En medskyldig, å andra sidan, måste utföra vissa åtgärder för att främja brottet eller för att förhindra upptäckten av brottet självt och kräver att ett brott faktiskt begås.