Vad är skillnaden mellan en uppgift och en åtgärd i projektledningen?


Svar 1:

Uppgifter tar tid - de har en varaktighet som kan uppskattas och övervakas - vanligtvis bara några dagar eller veckor. De involverar ofta flera resurser.

Bygg en vägg, skriv lite mjukvara. testa motorn är alla sådana tsk

Åtgärder är snabba och korta, normalt bara några minuter eller timmar.

Ring en leverantör, skriv protokollet, prata med en intressent är allt handlingsföremål.

De är antingen utestående eller klara och involverar normalt en persons handlingar.