Vad är skillnaden mellan tonhöjd och volym inom musik?


Svar 1:

Pitch är det perceptuella fenomenet frekvens. I vanliga, vardagliga termer är det hur högt eller lågt ljudet är. Föreställ dig ljudet från en piccolo. Föreställ dig nu ljudet från en tuba. Bortsett från det faktum att de har olika tonalkvaliteter (timbre), är den första egenskapen som du antagligen tänkte på när du kontrasterar de två att piccolo låter riktigt "hög" och tuba verkligen "låg".

Volym är bara högtalighet (vilket är det perceptuella fenomenet amplitud).


Svar 2:

Pitch är frekvens: Mätt i Hz (Hertz)

Volym är ljudtryck: Mätt i Db (decibel)

Exempel: Volymen på ett jetflygplan är högre än en gräsklippare eftersom ljudtrycket som genereras av en jetmotor är mycket större än för en tvåtaktsmotor.

De tunna strängarna på en fiol har mycket högre tonhöjd (frekvens) än på basgitarr. De är bokstavligen mindre i diameter.


Svar 3:

Pitch är frekvens: Mätt i Hz (Hertz)

Volym är ljudtryck: Mätt i Db (decibel)

Exempel: Volymen på ett jetflygplan är högre än en gräsklippare eftersom ljudtrycket som genereras av en jetmotor är mycket större än för en tvåtaktsmotor.

De tunna strängarna på en fiol har mycket högre tonhöjd (frekvens) än på basgitarr. De är bokstavligen mindre i diameter.