Vad är skillnaden mellan motiv och tema i musikteori?


Svar 1:

Ja, det är lätt att förvirra motiv och tema i musik - de liknar när du ser dem visas. Jag kommer att försöka ge er min syn på det:

Ett tema är en musikalisk fras som är viktig för musikstycket. Många delar har ett eller två teman som sedan utvecklas. Men vad exakt ett tema är, beror också på vilken typ av musik du tittar på (fuge, sonata, filmljudspår ...). Jag skulle jämföra ett tema med ett viktigt citat eller en fras i ett tal (som "Jag har en dröm").

Ett motiv är också en musikalisk fras, även om den ofta är kortare än ett tema (men detta är inte alls en regel). Ett motiv kan spela en viktig roll i stycket, men det kan också vara en obetydlig upprepad (t.ex. sekvenserad) fras. För att hålla fast vid exemplet ”Jag har en dröm”: Jag skulle jämföra ett motiv till en igenkännbar fras som ”Fem poäng för år sedan” och ”hundra år senare”. Det ger struktur, är upprepad och igenkännbar, men den bär inte talets huvudtema.

Jag har också en känsla av att betydelsen av tema och motiv har förändrats genom århundradena (korrigera mig, musikhistoriker). I barockmusik hade en fuge ett eller två teman som utvecklades. Ett motiv var helt enkelt en mindre fras som kunde ingå i ett tema. Under den romantiska eran lyfte Wagner motivet till att vara det viktigaste strukturerande elementet i sin musik. Vi hör fortfarande påverkan från Wagner i dagens filmresultat, där varje huvudperson, plats eller situation har sitt eget motiv i musiken. Men än en gång pratar filmresultat ofta om en karakters ”tema”, när det tekniskt skulle vara ett motiv.

I avslappnade konversationer om musik ser jag inte skillnaden mellan de två vara så viktig. Om du använder Wagners sätt att strukturera hela musiken kring motiv, men du ber dina medmusiker att spela "kärlekstemat" mjukare, kommer de fortfarande att förstå vad du menar (och i många fall inte ens notera sig själva, att det faktiskt skulle vara ett motiv;)). Så svett inte det och känn dig fri att använda termerna utbytbart i praktiken.

Denna förklaring härrör från min musikaliska erfarenhet. Om det är felaktigt skulle jag välkomna alla att korrigera mig!

Hoppas att detta hjälpte lite.


Svar 2:

Enligt Oxford Dictionary;

Ett motiv är en dominerande och återkommande idé i ett konstnärligt verk medan ett tema är ämnet för samtalen, författningen etc.

Även om de används synonymt, har de en tunn skillnad mellan deras användning.

Tema är meningen eller syftet med ett skrift. Inte nödvändigtvis de händelser som finns i berättelsen, utan orsaken till dessa händelser och den typ av tanke eller uppfattning som de är avsedda att uttrycka för en läsare. Ett motiv är dock en incident, avsnitt eller bild som ofta återkommande används inom en berättelse för att stärka och betona temat för ett verk och för att locka läsarens uppmärksamhet till en viss tanke eller uppfattning.

Motiv kan vara en symbol (er), färger, former, ljud, till och med händelser som presenteras i en sekvens eller mönster, för att hålla publikens koncentration på vad författaren / konstnären / presentatören anser vara den centrala, avgörande och dominerande idén eller temat för hans / hennes arbete.

Teman är begrepp som är tvärkulturella och förstås som mänskliga värden. Temat är mer dominerande och en central idé, medan motiv endast är symboliska och suggerande.


Svar 3:

Ett motiv är en dekorativ bild eller design, särskilt en upprepad bildning av ett mönster.

"de färgglada handmålade motiv som pryder smala båtar" eller något av liknande slag mellan ett fördefinierat mönster där det som tema är inställningsfärgmönstret eller idén som gäller hela installationen / berättelsen / miljön.