I jungs kognitiva funktion, vad är skillnaden mellan Ni och Ne?


Svar 1:

Både Ni och Ne är Intuition-funktioner. I motsats till avkänningen (Si och Se), som fokuserar mer på konkret information (i världen), abstraherar intuition vanligtvis bort från det som är empiriskt och går mot möjligheter.

Skillnaden mellan båda är deras orientering.

Ne, som extrovert, kopplar information utanför subjektets medvetande. Ne-dominerande typer (ENTP och ENFP) verkar vanligtvis hoppa falskt från ett ämne till ett annat utan problem i samtal. Detta beror på att de har en mångfacetterad bild av verkligheten - världen är sammankopplade, och därmed är deras sinnen något besläktade med kartor där de plockar ned punkter och förbinder dem med linjer. De lägger tonvikt på linjerna över punkterna. Därför kommer Ne som en utforskande funktion som försöker ta upp alla möjliga förbindelser i världen.

Ni, som introverad, bildar också sådana förbindelser, men dessa förbindelser ligger enbart inom subjektets medvetande. Om du kan föreställa dig det, medan Ne drar konkreta linjer från punkter till punkter, ritar Ni prickade linjer som till och med kan sträcka sig bortom punkterna. För att uttrycka det mer formellt antar Ni relationer bakom saker som kanske eller inte är sanna. Sanningen om anslutningen berör inte Ni-användaren. Därför har Ni-dominanter (INTJ och INFJ) en intensiv, visionär vibe till sina varelser. De kan på något sätt framkalla förbindelser ur ingenstans (ibland från tidigare erfarenheter som de drar från Se), vilket leder till att de är extremt framtidsorienterade.