Vad är skillnaden mellan "Funktion" och "Funktion" i Javascript?


Svar 1:

1) funktion är ett språknyckel som används för att definiera funktioner. som de andra nyckelorden som if, var, switch etc.

ex:

funktion foo () {

alert ("hej värld");

};

foo ();

2) Funktion är det inbyggda prototypobjektet som representerar alla funktioner. Och Funktion kan användas som konstruktör också med nytt nyckelord

ex:

var foo = new Function ("alert ('hej världen');");

foo ();