På japanska, vad är skillnaden mellan 頼 む och Japanese く?


Svar 1:

頼 む (tanomu) betyder att tigga efter något eller begära något medan 聞 く (kiku) betyder att fråga. När du ber någon att göra något använder du tanomu, t.ex. "Jag ber dig att göra något" i detta fall kommer tanomu att användas och kiku kommer att användas när du frågar någon om något "Jag frågade honom om hans familj".