På italienska, vad är skillnaden mellan "il" och "lo"?


Svar 1:

Ett litet undantag för att lägga till andra bra svar som redan ges på denna fråga är användningen av "lo" som förkortad version av "quello" (och på samma sätt "la" som förkortad version av "quella").

Om du vill säga "Jag vill ha det" kan du antingen säga "io voglio quello / quella" eller "io lo / la voglio". Detta kan bara göras när det redan är klart ur sammanhanget (t.ex. tidigare meningar) vad ”det” är.


Svar 2:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 3:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 4:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 5:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 6:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 7:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl

Svar 8:

Det allra kortaste svaret är: använd il i de flesta fall, och se före ord där den sista l i il skulle göra ett tre-konsonantkluster som inte är en giltig ljudkombination på italienska. Dessa är, som sagt i de andra svaren:

  • s + konsonant (även sc som gör ett sh-ljud) p + konsonantz (eftersom det är ett dz-ljud) y, och jag när det fungerar som en konsonant (som i lo Ionio, andra exempel är mycket sällsynta) gl + vokal, för liknande skäl