På franska, vad är skillnaden mellan "vi andra", "du andra", "dem andra" och "oss", "du", "dem"?


Svar 1:

Från ett metropolitiskt franskt perspektiv är vi-du, du-andra och dem-andra arkaiska former av de moderna personliga pronomenna oss, du och de.

Dessa pronomen existerar fortfarande på informella kanadensiska franska (Quebec, New Brunswick), liksom i Cajun French (Louisiana) där de används som standardformer oavsett register - men på är uppenbarligen vanligare än nous-autres.

  • Standard franska
  • Cajun French

Det är i princip de franska versionerna av de spanska uttalen nos [otros] och vos [otros], även om deras användning är något annorlunda.