Vad är skillnaden mellan ekonomiskt kapital och riskkapital i bankterminologi?


Svar 1:

Ekonomiskt kapital definieras som den summa pengar en finansiell behöver ha för att täcka risken på sina böcker. Så i denna mening är de två termerna inbördes relaterade. Men det finns andra typer av risker som finansiella organisationer antar: Kreditrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk, volatilitetsrisk, operativ risk osv. Från en riskhanterares synvinkel är alla dessa risker tillsammans lika med företagets riskkapital. Det är där skillnaden ligger.