Vad är skillnaden mellan "Never Yet" vs "Ever Yet" vs "Yet" i adverbs?


Svar 1:

Jag är inte bekant med varken ”aldrig ännu” eller ”någonsin ännu” - dessa konstruktioner är inte en del av brittiska engelska åtminstone. Orden kan ses tillsammans, men de är inte förenade. Till exempel: "Det var det bästa äpplet någonsin, men det kunde ändå ha varit lite sötare."

"Yet", är i grunden ett fint sätt att säga "Men". Det är en nyans av mening som lutar mer mot att prata om något i en annan klausul i meningen som händer trots vad som händer i föregående klausul.

Du kan bli förvirrad med det sammanslagna ordet ”Likväl” som låter lite som ”Aldrig ännu” om det sägs snabbt och betyder en liknande sak som "Ännu".