Vad är skillnaden mellan periodisering och realisering i redovisningen?


Svar 1:

Med redovisning innebär periodisering att redovisa en händelse / transaktion i de finansiella rapporterna som innebär överföring av värde mellan två parter oavsett om verksamheten omedelbart har fått kontant eller inte för den specifika händelsen. En händelse orsakar en förändring av antingen tillgångar, skulder eller eget kapital i balansräkningen.

Å andra sidan innebär Realisering att få de faktiska kontanterna för transaktionen.

Så, i periodiseringssystem kan eller inte får kontanter tas emot av verksamheten men vid realiseringstillfället måste kontanter tas emot eller händelsen måste konverteras till kontanter för att slutgiltigt avveckla transaktionen.