Om spänningen representerar en energiförskjutning mellan två punkter, varför använder inte elektroniska apparater alla samma mängd energi?


Svar 1:

Eftersom motståndet, mätt i Ohm (Ω), varierar från apparat till apparat, så designat och konstruerat av ingenjörerna.

Låg motstånd: Massor av ström, mätt i Ampere (A), alltså mycket kraft.

Hög motstånd: Mindre ström, mindre effekt.

Formeln är: U = R * I (U för spänning, R för motstånd, I för ström,

eller I = U / R.

Kraften (uppmätt i watt (W) är multipeln I & U, P = U * I).


Svar 2:

Spänningen i sig är inte energi. Det är en av komponenterna i energi.

Energi är: KWH = V * I * H * PF; där V = spänning; I = Ström; H = tid i timme och PF = Power Factor.

Därför om två apparater har olika nominell belastningsström, olika tidsanvändning och olika effektfaktorer, även om de spänns av samma spänning, kommer deras energiförbrukning att vara annorlunda.


Svar 3:

Åh nej, det gör det inte.

Det representerar potentialskillnaden mellan två punkter.

Ordet ”potential” har nyckeln som ett första mått på energitillgänglighet.

Ett enda AA-batteri har en potentiell skillnad på 1,5 volt: du kan inte köra en Tesla-bil på det.

Ditt hemuttag har dock, beroende på var i världen du bor, en potentiell skillnad på 110V eller 220V (i Pakistan är det 0V för det mesta på de flesta platser).

Så det kan ge mycket mer energi: kör t.ex. ett kylskåp eller en dammsugare.


Svar 4:

Varje elektronisk enhet är specifikt utformad för en spänning och detta bestäms ofta av energikällan eller batteriet. Enhetens last är en funktion av vad den gör och hur effektiv den gör.

Jag skulle föreslå att enhetlig spänning har så lite värde utanför att batterier producerar elkraft vid nominella spänningar, att det enda skälet till att vi hittar massor av batteridrivna artiklar med en multipel på 1,2 V är att den alkaliska cellen är billig att göra. Det är inte meningsfullt att tvinga design till smala standarder när den elektroniska tekniken fortfarande utvecklas.


Svar 5:

Varje elektronisk enhet är specifikt utformad för en spänning och detta bestäms ofta av energikällan eller batteriet. Enhetens last är en funktion av vad den gör och hur effektiv den gör.

Jag skulle föreslå att enhetlig spänning har så lite värde utanför att batterier producerar elkraft vid nominella spänningar, att det enda skälet till att vi hittar massor av batteridrivna artiklar med en multipel på 1,2 V är att den alkaliska cellen är billig att göra. Det är inte meningsfullt att tvinga design till smala standarder när den elektroniska tekniken fortfarande utvecklas.


Svar 6:

Varje elektronisk enhet är specifikt utformad för en spänning och detta bestäms ofta av energikällan eller batteriet. Enhetens last är en funktion av vad den gör och hur effektiv den gör.

Jag skulle föreslå att enhetlig spänning har så lite värde utanför att batterier producerar elkraft vid nominella spänningar, att det enda skälet till att vi hittar massor av batteridrivna artiklar med en multipel på 1,2 V är att den alkaliska cellen är billig att göra. Det är inte meningsfullt att tvinga design till smala standarder när den elektroniska tekniken fortfarande utvecklas.


Svar 7:

Varje elektronisk enhet är specifikt utformad för en spänning och detta bestäms ofta av energikällan eller batteriet. Enhetens last är en funktion av vad den gör och hur effektiv den gör.

Jag skulle föreslå att enhetlig spänning har så lite värde utanför att batterier producerar elkraft vid nominella spänningar, att det enda skälet till att vi hittar massor av batteridrivna artiklar med en multipel på 1,2 V är att den alkaliska cellen är billig att göra. Det är inte meningsfullt att tvinga design till smala standarder när den elektroniska tekniken fortfarande utvecklas.