Om skillnaden mellan sammansatt ränta och enkel ränta på ett visst belopp under 2 år med 8% per år är Rs. 32, då är summan?


Svar 1:

Hastighet = 8% = 8/100 = 2/25

Antagande huvudsaklig = 625, eftersom nämnda bråkdel är 25 och tiden = 2 YRS, dvs 25 ^ 2

Nu, SI för 2 YRS = 50 + 50 = 100

CI under 2 år = 50 + 54 = 104

Nu är CI-SI = 104-100 = 4

Men i fråga är skillnaden £ 32

Så 4 = 32 ......... (1)

Och 625 = summan ... (2)

Korsmultiplicera (1) n (2) vi får

Summan = 32 × 625/4 = ₹ 5000

Du kan lösa sådana frågor på många sätt men den här metoden är den mest effektiva, särskilt för tävlingsprov ... Tack för att du läste

Alla frågor är välkomna