Kolväten: Vad är skillnaden mellan "tautomerism" och "resonans"?


Svar 1:

Tautomerism är en speciell typ av isomerism där olika strukturella arrangemang står för samma ämne. Resonans är å andra sidan en hypotetisk representation av en molekyl, uppmanad av den delokaliserade naturen hos det pi-elektrononsystem som innehas av det.

I tautomerism finns de strukturella formerna med olika funktionella grupper, och de är också interkonvertibla. Detta underlättas genom en partiell molekylär omarrangemang, vanligtvis genom migrering av en väteatom i molekylen, såsom i fallet med acetoättikester.

Resonans är ett ungefärligt sätt att beskriva en molekyl eller jon med flera strukturer när den inte exakt kan presenteras av en enda konventionell Lewis-formel. Ingen av de båda resonansstrukturerna har någon verklig existens i ett prov av bensen. Detta fastställs av det faktum att i bensen, anmärkningsvärt, är alla de sex kol-kolbindningarna identiska i längd. Och den faktiska molekylen är därför tänkt att vara ett aggregerat eller mellanprodukt mellan de två strukturerna. Således, i resonans, överlåts visualiseringen av den verkliga strukturen till studentens bördiga fantasi.