Hur skulle du förklara skillnaden mellan penningmarknaden och kapitalmarknaderna? Vilken typ av finansiella instrument handlas med var och en? Vilken marknad anses vara mer volatil?


Svar 1:

Kapitalmarknaderna hänvisar till den bransch där pengar söks genom kapitalanskaffning och handel sker. Pengemarknad är en term som ges till en fonder vars beståndsdelar kan vara en kombination av kontanter, ränte, obligationer och instrument med låg volatilitet (till exempel säkerhetskopierade värdepapper). De två kan inte jämföras som sådana eftersom de är två mycket olika ämnen.