Hur kommer du ihåg skillnaden mellan katjoner och anjoner?


Svar 1:

Det finns en enkel men ändå viktig skillnad mellan katjon och anjon. Katjoner är de arter som bär positiv laddning på dem eller fped genom att förlora av eltroner och därmed ha en positiv laddning. Å andra sidan är Anion de arter som bär negativ laddning och bildas genom att ta emot elektroner från andra arter. Kationer är också i allmänhet mindre i jämförelse med moderatomen medan anjoner är större i storlek.