Hur förklarar du skillnaden mellan påträngande och extrusiv stötande bergarter (ge ett exempel på var och en)?


Svar 1:

Intensiva bergarter bildas på djupet, inuti magmakammaren där magma kyls relativt långsammare. Så kornstorleken på denna typ av stenar är rationellt större. Exempel: Dunite

Extrusiva bergarter å andra sidan bildas på ytan. När magma kommer ut på ytan interagerar den med de kallare klipporna och med luften. Det kyls relativt snabbare och som ett resultat av den snabba kylningen är kornstorleken relativt finare, du kan se närvaron av glasmaterial under brytningsmikroskop.

Exempel: basalt