Hur skiljer sig en "paus" och "fortsätta" i C?


Svar 1:

Break uttalande

Break-uttalandet gör det möjligt för ett program att hoppa över en del av koden

  • Ofta används i slingor Som namnet antyder att det bara bryter slingan där bara utan att gå till ytterligare iterationer

FORTSÄTTNING

  • Det är ett annat hopputtalande som paus, istället för att tvinga uppsägning, tvingar det nästa iteration att äga rum.

För att få klarhet i hopputtalanden som fortsätta och bryta kan du se den här lektionen om unakademi

Hopp uttalanden | Upprepa exekveringar av kod - loopar | Flöde av kontrollklass XI | Förstå C / C ++ - Unacademy

Hoppas det hjälper


Svar 2:

Skillnaden mellan utbrott och fortsättningar på C-språket är att en brytning gör att den innersta inneslutna slingan lämnas ut omedelbart. Medan fortsättningsmeddelandet gör att nästa iteration av den medföljande slingan (för, medan eller gör) börjar. Fortsättningsmeddelandet i while och do-loopar tar kontrollen till slingans testvillkor omedelbart, medan den i for-loopen tar kontrollen till stegets steg för steget.

Ex: bryta uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            ha sönder;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 1, i = 2

Ex: fortsätt uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            Fortsätta;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 25, i = 11

Svar 3:

Skillnaden mellan utbrott och fortsättningar på C-språket är att en brytning gör att den innersta inneslutna slingan lämnas ut omedelbart. Medan fortsättningsmeddelandet gör att nästa iteration av den medföljande slingan (för, medan eller gör) börjar. Fortsättningsmeddelandet i while och do-loopar tar kontrollen till slingans testvillkor omedelbart, medan den i for-loopen tar kontrollen till stegets steg för steget.

Ex: bryta uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            ha sönder;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 1, i = 2

Ex: fortsätt uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            Fortsätta;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 25, i = 11

Svar 4:

Skillnaden mellan utbrott och fortsättningar på C-språket är att en brytning gör att den innersta inneslutna slingan lämnas ut omedelbart. Medan fortsättningsmeddelandet gör att nästa iteration av den medföljande slingan (för, medan eller gör) börjar. Fortsättningsmeddelandet i while och do-loopar tar kontrollen till slingans testvillkor omedelbart, medan den i for-loopen tar kontrollen till stegets steg för steget.

Ex: bryta uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            ha sönder;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 1, i = 2

Ex: fortsätt uttalanden

# inkludera 
int main ()
{
    int i, summa = 0;
    för (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        if (i% 2 == 0)
        {
            Fortsätta;
        }
        summa + = i;
    }
    printf ("Summa =% d, i =% d", summa, i);
    retur 0;
}

utgången här

Summa = 25, i = 11