Hur kan du se skillnaden mellan två olika element?


Svar 1:

Först måste man bestämma om man har att göra med en förening eller ett element.

Detta kan göras med flera metoder, en är elektrolys, en annan uppvärmning för att separera elementen-kvicksilveroxid

Om det sedan fastställs att man har att göra med ett element, kan vi använda följande periodsteg med hjälp av den periodiska tabellen

man kan göra ytterligare analys. Beteendet hos gaser, inerta (helium, argon) eller mycket reaktiva som klor. Även beteende enligt gaslagar som PV = nRT. När de blir fasta eller vätskor under dessa förhållanden. Hantering av fasta ämnen, reaktivitet, (natrium, magnesium) ledande, (guld, silver, platina koppar) spektral anlysis den gula linjen för natrium och massa alla spektroskopier hjälper till att identifiera ett element.

Också vanliga observationer, guld silver platina. Kol, fosfor.