Hur kan du se skillnaden mellan berylliumoxid och magnesiumoxid?


Svar 1:

Det finns ett par sätt.

Om du har kristallina prover av berylliumoxid (BeO) och magnesiumoxid (MgO) är det inget problem, BeO har en hexagonal kristallstruktur medan MgO har en kubisk struktur.

Om du har en apparat med mycket hög temperatur för att mäta smältpunkter smälter BeO vid 2507 ºC, MgO vid 2852 ºC.

Du kan kontrollera densiteten eftersom BeO-densiteten är 3,01 g / ml, MgO kommer in på 3,6 g / ml. Att mäta densiteten är ganska lätt, bara placera ett vägt prov i en vätska som saltet inte upplöses i (säg hexan) och mäta volymökningen (gör experimentet i en examencylindar).

Även om det egentligen inte är en bra idé, orsakar BeO-pulver cancer, men MgO är giftfri. Så, dosmöss och se om de utvecklar cancer.

Förmodligen andra sätt också.