Hur kan du beskriva skillnaden mellan lunginflammation och astma?


Svar 1:

Lunginflammation är en bakteriell infektion i lungorna. Det måste behandlas vanligtvis med antibiotika om det inte löser snabbt. Det kan vara väldigt farligt.

Astma är en minskning av de övre luftvägarna orsakad av en trigger och är INTE en infektion. Ofta vet individer inte exakt vad triggersna kan vara ... mjuka, förorenande ämnen, stress kan alla vara triggers. Astma kan behandlas med olika mediciner som öppnar luftvägarna - vanligtvis levererade med en inhalator. Astmaattacker kan i vissa fall kontrolleras med lämpliga andningstekniker som rekommenderas av det federala språket som kan läras genom övningar.


Svar 2:

Den största skillnaden är att astma är ett kroniskt, icke-infektiöst tillstånd, medan lunginflammation är en lunginfektion. Astma orsakar inflammation och minskning av luftvägarna. ... lunginflammation kan få lungorna att fyllas med vätska, vilket gör andningen smärtsam och svår.

Länkar: -

Astma - Wikipedia

Astma: MedlinePlus Medical Encyclopedia

Lunginflammation - Wikipedia

Lunginflammation - vuxna (förvärvade samhällen): MedlinePlus Medical Encyclopedia