Hur kan du beskriva skillnaden mellan nettoomsättning och nettovinst?


Svar 1:

Nettoomsättning (i USA: s finansiella rapporter kallas detta bara försäljning) är den översta raden i resultaträkningen. Nettoomsättning = all försäljning du gjorde mindre avkastning och ersättningar för skador, etc.)

Från det subtraherar du kostnaden för att producera varorna eller tjänsterna för att nå bruttovinst eller bruttoinkomst

Från det numret subtraherar du dina "under linjekostnaderna" som teknik, marknadsföring, allmän och administrativ.

Du subtraherar sedan avskrivningar för att nå rörelseresultatet (ofta kallat EBIT)

Från driftsresultat subtraherar ränta och skatter till att nå nettoresultatet (i Storbritannien och vissa andra europeiska länder kallas detta ibland vinst hänförligt till aktieägarna).

Skillnaden mellan nettoomsättning och nettovinst är alla utgifter som är förknippade med verksamheten.