Hur skiljer sig hårddiskar och hårddiskar?


Svar 1:

Det är ingen skillnad. Hårddisk och hårddisk är båda samma. Bara två namn för en enda del.

För att göra det bättre - Det finns en disk där data lagras. Informationen på den här disken har åtkomst när den roterar. Den är monterad på en motor som får den att rotera. Denna motor kallas drivenhet. Eller på ett sätt, den här motorn driver disken. Så namnet på hela den monterade enheten är hårddisk. Och eftersom det är en disk, den kallas också hårddisk.


Svar 2:

Tja för att komma in i nakna detaljer, en hårddisk är ett tallrik som är magnetiskt, det är underlaget av aluminium.

En hårddisk är en mekanisk anordning som består av en lagermotor, tallrik och läshuvuden som är inneslutna i ett skyddande hölje, vissa är fyllda med helium.

Det finns ett elektronikkort anslutet till fallet för att kommunicera mellan läshuvuden och datorn genom SATA-porten.

Huvudena flyger över plattorna som snurrar med 5400 eller 7200 rpm.


Svar 3:

Tja för att komma in i nakna detaljer, en hårddisk är ett tallrik som är magnetiskt, det är underlaget av aluminium.

En hårddisk är en mekanisk anordning som består av en lagermotor, tallrik och läshuvuden som är inneslutna i ett skyddande hölje, vissa är fyllda med helium.

Det finns ett elektronikkort anslutet till fallet för att kommunicera mellan läshuvuden och datorn genom SATA-porten.

Huvudena flyger över plattorna som snurrar med 5400 eller 7200 rpm.